Els ensenyaments artístics reglats són el conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics tant el Grau Elemental com el Grau Professional.