La matrícula es realitzarà de manera presencial en la secretaria del centre segons l’ordre establert pel calendari de matrícula de cada curs.