Fasolet és un sistema integral d’ensenyament musical dirigit a xiquets de 4 a 7 anys, que té per principi despertar el màxim potencial dels més menuts i desenvolupar la comprensió global i la sensibilitat cap a la música. S’entén que l’ensenyament musical ha de ser una experiència compartida i exercida en grup. L’ideal és que els xiquets/es compartisquen el plaer de la música amb els seus pares, per fomentar en ells actituds i comportaments positius cap a la música.

Fasolet posa un èmfasi en el desenvolupament de la creativitat musical, ensenyant la música com un llenguatge innat que ajude l’alumne a expressar-se d’una forma natural.

Principis pedagògics

Educació oportuna: Els cursos d’aquest sistema educatiu, són programes d’ensenyament estructurats per adequar-se a les diferents etapes de desenvolupament físic, intel·lectual, psicològic i social dels més menuts.

Desenvolupament de la capacitat auditiva: Els xiquets i les xiquetes són guiats a través del seu patró natural d’aprenentatge. Aprendre música d’una manera similar al procés d’escoltar i aprendre a parlar. La capacitat auditiva, l’oïda, és la clau per poder gaudir de la música, i el que es pretén en aquest sistema, és que els xiquets i xiquetes adquirisquen la capacitat d’escoltar amb atenció, de distingir la durada de cada so, i de sentir la bellesa de la música compartint el gaudir de la música.

Classes en grups: Les activitats musicals en grup serveixen per fomentar una actitud positiva cap a l’aprenentatge musical, d’aquesta manera la classe resulta més divertida. Permet fer interpretacions en conjunt, per torns, en grups i practicar rítmicament mentre els altres toquen i canten. És important motivar-los perquè coordinen la respiració i comencen tots alhora, que estiguen atents per aconseguir una expressivitat i pulsació comuna i que es troben bé interpretant amb els seus companys.

El teclat com a recurs didàctic: Els instruments de teclat ofereixen grans avantatges gràcies al seu ampli espectre tonal i a més permet experimentar als xiquets/es amb els tres grans elements musicals: la melodia, el ritme i l’harmonia. En el Curs Fasolet, el procés didàctic fonamental consisteix a ser capaç de cantar el que s’ha sentit, i de tocar el que ha cantat.

El paper dels pares i les mares a les classes: És important que els pares i mares gaudeixin amb els seus fills de l’alegria de la música. I al mateix temps, cal aconseguir en la classe un clima de comunicació adequat perquè els més menuts treballen tranquils i comprenguen clarament cada element ensenyat.

Objectius

 • Compartir vivències musicals en grup.
 • Relacionar la frase verbal amb el ritme musical.
 • Desenvolupar el sentit musical, la creativitat i l’expressió corporal.
 • Utilitzar cançons populars com a referents culturals per treballar la memòria i la improvisació.
 • Desenvolupar l’oïda interna.
 • Desenvolupar el pensament musical.
 • Utilitzar el teclat com a eina de motivació per a la interpretació instrumental.
 • Potenciar la lectura i la comprensió corporal dels elements musicals.

Continguts

 • Audició.
 • Entonació.
 • Creativitat.
 • Expressivitat.
 • Harmonia.
 • Motricitat.
 • Ritme.
 • Lectura.