La nostra escola compta també amb l’autorització per a impartir estudis d’Ensenyança No Reglada per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat.

Aquests estudis, a més, poden orientar i preparar per a l’accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l’alumnat en el món de la música o la dansa.

Els ensenyaments en la nostra escola s’organitzen en els àmbits següents:

  • Formació instrumental. Esta formació pràctica podrà referir-se als instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna.
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d’edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida