L’Escola de Música del Grau imparteix dos tipus d’ensenyances:

Ensenyança Reglada

Els ensenyaments artístics reglats són el conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics tant el Grau Elemental com el Grau Professional.

Ensenyança No Reglada

La nostra escola compta també amb l’autorització per a impartir estudis d’Ensenyança No Reglada per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. Aquests estudis, a més, poden orientar i preparar per a l’accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l’alumnat en el món de la música o la dansa.
En el següent enllaç pots trobar tota la informació referent al nostre centre en la Guia de Centres de la Conselleria d’Educació:

L’Escola en Conselleria