La formalització de la matrícula tindrà lloc en la secretaria del centre de manera presencial, on es triaran els horaris de l’especialitat escollida.