La formalització de la matrícula tindrà lloc en la secretaria del centre de manera presencial. En el moment de la matrícula es triaran els horaris de l’especialitat escollida.