La matrícula per a l’Ensenyança No Reglada sol tindre lloc al llarg del mes de setembre de cada curs, normalment la tercera setmana del mes. No obstant, les dates exactes de matrícula es solen publicar cap al mes de juny de cada curs escolar, segons el calendari de matrícula establert per la Conselleria d’Educació.

La formalització de la matrícula tindrà lloc en la secretaria del centre de manera presencial, on es triaran els horaris de l’especialitat escollida.