A banda de l’oferta educativa, el nostre centre participa activament en altres tipus d’activitats: Formació del Professorat, Festivals i Cursos, Tallers Escolars.