La matrícula es realitzarà de manera presencial en la secretaria del centre.