Beques Ensenyança Elemental

16 de setembre de 2015

El nostre centre, coneixent la importància de la música en les seues múltiples vessants, i les especials circumstàncies que concorren en la realitat de l’ensenyament musical a la Safor, on el primer contacte dels xiquets amb la música es manifesta a una edat molt primerenca, s’ha plantejat la possibilitat de facilitar els estudis a aquells xiquets i xiquetes que no han tingut l’oportunitat d’iniciar-se en la pràctica musical i als joves que havent-se iniciat en estudis no reglats en les diferents escoles de música de la comarca, desitgen incorporar-se a l’ensenyament reglat.

Es realitza la present convocatòria de beques i ajudes per als seus alumnes que amb un aprofitament escolar reconegut, estiguen cursant enseyaments elementals de música o cursant estudis que potencien i desenvolupen la seva educació musical. Conseqüentment, s’han creat unes ajudes que s’especifiquen seguidament:

https://www.escolamusicagrau.com/ajudes-20132014/

Sol·licituds del 21 de setembre al 15 d’octubre.