Pedagogia musical

Aquest programa està dissenyat amb el propòsit de potenciar les capacitats musicals dels menuts i disfrutar del llenguatge afectiu de la música.

La música estimula els dos hemisferis cerebrals i afavoreix les connexions neuronals i incideix en totes les dimensions de l’infant, física, cognitiva, emocional i social.

La música és el primer llenguatge, és per això que treballem la cançó i la música sempre lligada al joc, a l’expressió, al gest, al moviment.

Objectius

  • Disfrutar de la música.
  • Interioritzar ritmes i melodies.
  • Potenciar l’atenció, la memòria i la concentració.
  • Aprendre a escolar i a disfrutar.
  • Desenvolupar la imaginació i la creativitat.
  • Expressar amb el cos.
  • Afavorir el llenguatge per mitjà del cant.
  • Educar amb valors: el respecte, la cooperació, l’amistat…